สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการขายและการตลาด > เทคนิคการนำเสนอการขายและปิดการขาย

เทคนิคการนำเสนอการขายและปิดการขาย

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมย 50 (09.00-16.00 น.)


หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 

วิทยากร:


อ.สุรชาติ กิ่มมณี
 

วันที่และเวลา:


วันพฤหัสบดีที่ 26 เมย 50 (09.00-16.00 น.)
 

สถานที่:


รร.เดอะแกรนด์
 

ค่าลงทะเบียน:

3800 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.dharmniti.co.th/Seminar/Doc/qeroxgg_322...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: