สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดระบบคุณภาพและความปลอดภัย > ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I

ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I

10/2/2010


ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


I09CL111P
 

วันที่และเวลา:


10/2/2010
 

สถานที่:


ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
 

ค่าลงทะเบียน:

8600 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.tpif.or.th/course/pdf/I/I09CL111P.pdf
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: