สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย ฝ่ายขาย

การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย ฝ่ายขาย

3/9/2009

จัดโดย: WASO Training

การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย ฝ่ายขาย

หัวข้อการอบรม การพัฒนาศักยภาพและการประเมินผลพนักงานขาย นั้นมีความสำคัญมาก เพราะการควบคุมที่ดีจะช่วยให้ผลงานของทีมและพนักงานขายออกมาดี ขณะที่การพัฒนาศักยภาพก็จะช่วยทำให้มองเห็นปัญหา และจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นมาได้ อันจะนำมาสู่การหาหนทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม การสัมมนาในหลักสูตรนี้ จะแนะนำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถของทีมขายสู่ความมีประสิทธิผลที่สูงขึ้น

กำหนดการอบรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
1.แนวคิดสำคัญ การควบคุม และวัดประสิทธิภาพการขาย
2.การศึกษา และฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้พนักงานขาย
- การศึกษา กับการฝึกอบรมพนักงานขาย
- โปรแกรมการพัฒนาที่สามารถทำได้ และที่ทำไม่ได้
- การบริหารโปรแกรม การพัฒนาพนักงานขาย
- การควบคุม และประเมินโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
3.การประเมิน และควบคุมพนักงานขาย
- การประเมิน และควบคุมยอดขาย ค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์ผลกำไร
- การประเมินผลงานของพนักงานขาย
• การวิเคราะห์ผลงาน
• การวินิจฉัยผลงาน
• การแก้ไขปรับปรุงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น
4.การประเมินผลงานของพนักงานขาย
- การวิเคราะห์ผลงาน
- การวินิจฉัยผลงาน
5.การแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนในทีมเพื่อผลงานที่ดียิ่งขึ้น

วิทยากร:


อ.ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
 

วันที่และเวลา:


3/9/2009
 

สถานที่:


โรงแรมดุสิตปรินซ์เซสศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์
 

ค่าลงทะเบียน:

3200 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.wasotraining.com/coursedetail.asp?Cours...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: