สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดจัดซื้อ > กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (วัตถุดิบ อะไหล่ หรืออื่นๆ เพื่อการผลิต ขาย

กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (วัตถุดิบ อะไหล่ หรืออื่นๆ เพื่อการผลิต ขาย

15/9/2009

จัดโดย: WASO Training

กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (วัตถุดิบ อะไหล่ หรืออื่นๆ เพื่อการผลิต ขาย และใช้งานในบริษัท)

หัวข้อการอบรม Globalization เป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถสัมผัสได้ สินค้าที่มีคุณสมบัติที่ดี และราคาถูก อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับสถานประกอบการของเราอีกต่อไป ผู้ที่สามารถหาสินค้า หรือวัตถุดิบที่ดีกว่า และถูกกว่าได้ จะเป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้า หรือบริการได้ดีกว่า ในอนาคตโลกจะยิ่งแคบลงด้วยระบบการสื่อสาร สินค้าและวัตถุดิบหลายอย่างจากต่างประเทศราคาอาจถูกลงเรื่อยๆ ทั้งจากข้อได้เปรียบทางด้านแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการที่เอื้ออำนวย การคิดถึงการจัดซื้อ หรือหาแหล่งสินค้าในต่างประเทศจึงมีความจำเป็น แต่ก็มักจะอยู่บนความไม่คุ้นเคยของเรานัก เนื่องจากรายละเอียดปลีกย่อยที่มีความแตกต่าง เช่นภาษาที่ใช้ วิธีการสื่อสาร การดำเนินการที่ต้องมีประสิทธิภาพ และประหยัด International Purchasing Strategy เป็นหลักสูตรการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศระยะสั้นที่มุ่งหวังที่จะให้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการคิด ไปจนถึงการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น
1. กลยุทธ์และเป้าหมายของการจัดซื้อ Purchasing Strategies and Objective
2. การสรรหา Suppliers (Sourcing)
3. การกำหนดในเรื่องสเปค ตัวอย่างงาน การขอตัวอย่าง ในเสนอราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Products Specification, Samples Requested, Quotation and other additional information

1) มาตรฐานและการเปรียบเทียบ สินค้า How to compare the different standard?
2) สถานะของผู้ขาย How to known the supplier’s company situation
4. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
5. สัญญาซื้อขาย การชำระเงิน เงื่อนไขการคืนสินค้า การจัดการเมื่อสินค้าไม่ได้คุณภาพ Contract, Payment, Reject and Complaint

1) Communication and negotiation
2) Lead time and custom clearing
3) Incoterms 2000
4) Currency and Risk
6. การเปิด PO, การประกันภัย การจัดส่ง Purchasing order, Insurance and Shipping
1) Professional order and all concern documents
2) Claim
A. To supplier and Insurance Company
B. Responsible People
7. สรุป คำถาม คำตอบ Summary, Question and Answer

วิทยากร:


อ.วัชระ ปิยะพงษ์
 

วันที่และเวลา:


15/9/2009
 

สถานที่:


โรงแรมดุสิตปรินซ์เซสศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์
 

ค่าลงทะเบียน:

2700 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.wasotraining.com/coursedetail.asp?Cours...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: