สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารการจัดการ > การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในภาวะยุ่งเหยิง (Chaotic: Strategic Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในภาวะยุ่งเหยิง (Chaotic: Strategic Management

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552(09.00 - 16.00 น.)ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ทุกสิ่ง ทุกอย่างในโลกนี้เชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียว มิได้มีแต่ผลบวก หรือผลกระทบในแง่ดี เช่น จากความเร็วในการสื่อสาร เพียงอย่างเดียว แต่นั่นหมายรวมถึงผลกระทบทางด้านลบ ที่ทั้งโลกมีผลกระทบต่อๆ กันเป็นลูกโซ่ด้วย จากที่เรามักเห็นเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ ล้มต่อกันเป็นโดมิโน เฉพาะยักษ์ใหญ่อย่างเศรษฐกิจอเมริกาในขณะนี้ หรือในกรณีความตื่นตกใจ(Panic) จากการก่อการร้ายระดับโลก หรือตื่นตกใจจากโรคระบาดใหม่ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง แล้วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว อยู่เป็นเนื่องๆ จน นักวิเคราะห์หลายๆ คน ยืนยัน เป็นเสียงเดียวกันแล้วว่า ภาวะความผันผวน หรือภาวะยุ่งเหยิง ที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ จะคงอยู่ต่อไปเป็นการถาวรแล้ว ต่อไปนี้เราจะต้องเผชิญหรืออยู่ในภาวะยุ่งเหยิงไปอยู่ตลอดเวลา หากเราไม่สามารถบริหารภาวะยุ่งเหยิงนี้ได้ นั่นจะนำอันตรายอย่างใหญ่หลวงมาสู่องค์กรอย่างแน่นอน
โดยหลักสูตรนี้ จะว่าด้วยแนวคิดในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาวะการณ์ดังกล่าว สรุปและย่อยความคิด และมุมแนวทางการปรับตัวจากกูรูด้านการบริหารต่างๆ โดยเฉพาะ Chaotic Model ของ Phillip Kotler และ John A. Caslione ที่เขียนอยู่ในหนังสือ Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence ซึ่งเป็นหนังสือการบริหารที่น่าสนใจอย่างมากประจำปี 2009 นี้เลยทีเดียว นอกจากนี้แล้ว ในหลักสูตรยังได้กล่าวถึงในแนวการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในมุมเชิงกลยุทธ์เพื่อจะให้การบริหารในภาวะการณ์ปัจจุบัน สามารถทนทานและยั่งยืนต่อไป ในโลกธุรกิจปัจจุบันด้วย

Objective
1)เพื่อให้ผู้เข้างานสัมมนา ได้เข้าใจถึงโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเรียนรู้ถึงผลกระทบจากภาวะการณ์ดังกล่าว ให้พร้อมรับมือได้อย่างถูกต้อง
2)ได้เข้าใจแนวคิด Chaotic Model ของ Phillip Kotler และ John A. Caslione ที่หลักสูตรนี้จะได้ชี้ให้เห็นแก่นความคิด และย่อยวิธีคิด วิธีวิเคราะห์ตาม Model ดังกล่าว เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ต่อกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด ขององค์กรต่อไป
3)เรียนรู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อรับ ภาวะยุ่งเหยิง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับธุรกิจได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างแนวทางการบริหารแบบยั่งยืนต่อไป

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


 ความเข้าใจในโลกเศรษฐกิจภาวะยุ่งเหยิง (Age of Turbulence) ผลกระทบธุรกิจและการบริหารจัดการ
 Chaotic Model ตามแนวคิดของ Phillip Kotler และ John A. Caslione
 การบริหารโอกาสและความผันผวนในภาวะยุ่งเหยิง
(Managing Vulnerability and Opportunity)
 เราควรปรับกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารอย่างไร
 การสร้างระบบเตือนภัยเบื้องต้น เมื่อเกิดภาวะผันผวน
(Constructing an Early-Warning System)
 การสร้าง Key Scenarios กับทางเลือกเชิงกลยุทธ์
(Scenario and Strategic Selection)
 แนวทางปรับตัวด้านการตลาดเพื่อตอบสนองกับภาวะวิกฤติ
 บริหารกลยุทธ์บนแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน
(Business Enterprise Sustainability Way)
 

วิทยากร:


รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และนักคิดเชิงกลยุทธ์ระดับประเทศ
 

 

วันที่และเวลา:


วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552(09.00 - 16.00 น.)
 

สถานที่:


โรงแรมเรดิสัน(ใต้ทางด่วนพระราม 9)
 

ค่าลงทะเบียน:

4800 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

Promotion:


**สมาชิก Strategic Center รับส่วนลด 10 %(สมัครสมาชิก 1,200 บาท/ปีพร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทาง Strategic Center)
** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม
**พิเศษ สำรอง 3 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง
 
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1457
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: