สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการขายและการตลาด > การเจรจาต่อรองในการซื้อ-ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การเจรจาต่อรองในการซื้อ-ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

27 พ.ค. 2552

จัดโดย: HR Center

การเจรจาต่อรองในการซื้อ-ขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 

วิทยากร:


อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
 

วันที่และเวลา:


27 พ.ค. 2552
 

สถานที่:


โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)
 

ค่าลงทะเบียน:

3300 บาท (ไม่รวม Vat ) 
 

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminarBTdetail....
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: