สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การจัดทำรายงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Report) รุ่นที่ 9

การจัดทำรายงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Report) รุ่นที่ 9

26 เม.ย. 2551

จัดโดย: HR Center

การจัดทำรายงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Report) รุ่นที่ 9

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


 • ความสำคัญของรายงาน
 • รายงานกับการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • Competency ของผู้จัดทำรายงาน
 • หลักสถิติเบื้องต้นสำหรับการรายงานผล
 • หลักการจัดทำรายงาน
 • ข้อมูลและสารสนเทศ
 • การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
 • การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงาน
 • การจัดทำรายงานโดยใช้ MS – Excel
 • รูปแบบการรายงาน
 • การวิเคราะห์ผลรายงาน
 • การนำเสนอรายงาน
   

  วิทยากร:


  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
   

  วันที่และเวลา:


  26 เม.ย. 2551
   

  สถานที่:


  โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
   

  ค่าลงทะเบียน:

  3200 บาท (ไม่รวม Vat ) 
   

  เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


  http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminardetail.as...
   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:


 •