สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > ระบบการประเมินผลงานบนพื้นฐานของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร

ระบบการประเมินผลงานบนพื้นฐานของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร

9 ต.ค. 2550

จัดโดย: HR Center

ระบบการประเมินผลงานบนพื้นฐานของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


09.00 – 10.30 น.
 • ปัญหาและข้อจำกัดของระบบการประเมินผลงานในปัจจุบัน
 • แนวคิดของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่
 • กระบวนการในการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 10.45 – 12.00 น.
 • การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 • การกระจายเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรสู่หน่วยงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักของหน่วยงาน
 • การกระจายเป้าหมายของหน่วยงานสู่ตำแหน่งงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักของตำแหน่งงาน
 • หลักเกณฑ์ของระบบการประเมินผลงานประจำปี 13.00 – 16.00 น.
 • กิจกรรมกลุ่ม
 • การวิเคราะห์หาตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานและตำแหน่งงาน หรือ
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักของหน่วยงาน
   

  วิทยากร:


  คุณณรงค์วิทย์ แสนทอง
   

  วันที่และเวลา:


  9 ต.ค. 2550
   

  สถานที่:


  โรงแรมโนโวเทล โลตัส (สุขุมวิท ซอย33)
   

  ค่าลงทะเบียน:

  3200 บาท (ไม่รวม Vat ) 
   

  เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


  http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminardetail.as...
   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:


 •