สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รวมหลักสูตร Public Training > หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล > การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุ่นที่ 17

การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุ่นที่ 17

18 ก.ย. 2550

จัดโดย: HR Center

การใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุ่นที่ 17

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


 • บริษัทมีพนักงานเพียงไม่กี่คน ไม่อยากเสียเงินซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป จึงต้องการที่จะใช้เอ็กเซลซึ่งมีอยู่แล้ว เพื่อการจัดการฐานข้อมูลพนักงาน ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ อย่างไร
 • ต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลแบบสรุปให้กับผู้บริหาร แต่เงื่อนไขตัวเลขมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ จะมีวิธีใดบ้างที่ให้เอ็กเซลสรุปข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อเงื่อนไขตัวเลขเปลี่ยนแปลงไป
 • เพียงแค่พิมพ์รหัสพนักงานลงไป แล้วต้องการให้เอ็กเซลแสดงรายละเอียดข้อมูลของพนักงานออกมาได้หรือไม่
 • ต้องการให้แสดงอายุงาน ณ วันปัจจุบันโดยอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาได้หรือไม่
 • จะทำอย่างไรถ้าต้องออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับพนักงานครั้งละหลาย ๆ คน โดยไม่เสียเวลา
 • มีแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องเสียเวลามาสร้างใหม่ทุกครั้ง จะทำอย่างไรดีเพื่อลดเวลาและความยุ่งยากตรงนั้น
 • ทราบว่าเอ็กเซลมีความสามารถในการคำนวณที่เยี่ยมยอด แต่ดิฉันเขียนหลักสูตรคำนวณไม่เป็น เคยซื้อหนังสือมาอ่าน แต่ไม่มีตัวอย่างที่ตรงกับงานของ HR เลย
 • อยากทราบวิธีการที่จะสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มของทางราชการที่มีอยู่แล้ว จะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนทุกครั้งที่จะใช้
 • มีข้อมูลเดิมที่ทำด้วยเอ็กเซล ซึ่งเก็บชื่อและนามสกุลของพนักงานอยู่ในช่องเดียวกัน ดิฉันต้องการที่จะแยกออกจากกันเป็นคนละคอลัมน์แต่มีรายชื่อพนักงานหลายร้อยคน จะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำได้เร็วกว่าการมาพิมพ์ใหม่ทีละคน
 • เจ้าหน้าที่คนเก่าได้ทำการเก็บข้อมูลพนักงานแบบแยกแยะละเอียดมาก เช่น ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ ถนน อำเภอ จังหวัด ฯลฯ แต่ผมต้องการที่จะให้ข้อมูลรวมกัน เช่น ชื่อกับนามสกุล บ้านเลขที่กับถนน อำเภอกับจังหวัด เพื่อประหยัดเนื้อที่เวลาพิมพ์ซองจดหมายจะทำได้อย่างไร
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย
   

  วิทยากร:


  คุณสำเริง ยิ่งถาวรสุข
   

  วันที่และเวลา:


  18 ก.ย. 2550
   

  สถานที่:


  ศูนย์ศึกษาสาทรธานี (ม.รังสิต) BTS ช่องนนทรี
   

  ค่าลงทะเบียน:

  3700 บาท (ไม่รวม Vat ) 
   

  เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:


  http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminardetail.as...
   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:


 •