สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training


Boston Network

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจStepPlus

รวมหลักสูตรฝึกอบรม Public Training

ในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรม Public Training จากสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ โดยหลักสูตรส่วนใหญ่จะเน้นการฝึกอบรมสำหรับองค์กร (Corporate Training) เป็นหลัก
สำหรับสถาบันฝึกอบรมใดที่ต้องการประชาสัมพันธ์หลักสูตร Public Training ของท่าน สามารถลงประกาศได้ฟรี โดยสมัครสมาชิกที่นี่ก่อน
การจองสัมมนา กรุณาติดต่อกับสถาบันฝึกอบรมโดยตรง และสถาบันฝึกอบรมใดไม่อนุญาตให้นำหลักสูตรมาประชาสัมพันธ์ กรุณาแจ้งที่นี่

ค้นหาหลักสูตร Public Training ด้วยคำว่า:
    
   จากชื่อหลักสูตร   จากทั้งหมด
[ ค้นหาแบบละเอียด ]

หลักสูตรแนะนำ จาก ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (Convincing)
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554
การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Sales Analysis)
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554
การบริหารและการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation)
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 (09.00 - 16.00 น.)
MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE
จิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 3
วันที่ 19 ส.ค. 54
The Supervisor รุ่นที่ 19
วันที่ 27 ส.ค. 54
Budgeting for Planning and Control
วันที่ 18 ส.ค.54
Creative Sales and Marketing Plan
วันที่ 18 ส.ค. 54
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หลักสูตรแนะนำ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Job Instruction)
20-21 ธ.ค. 54
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
15 ธ.ค. 54
ถอดรหัสลับลูกค้า (Breaking the Customer Code)
8 ธ.ค. 54
TPMthai.com
หลักสูตรแนะนำ จาก ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง
PM Analysis
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554
การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554
Advance OEE
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554
สู่สุดยอดการเขียนสูตรและการใช้ฟังก์ชัน Excel
วันอังคารที่ 14 - วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554
TPM กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554
เทคนิคการประชุมและนำเสนอ
วันพุธที่ 29 - วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
World Class Knowledge Solutions

 
ค้นหาหลักสูตร Public Training ด้วยคำว่า:
    
   จากชื่อหลักสูตร   จากทั้งหมด
[ ค้นหาแบบละเอียด ]
 
 
  Login สำหรับสถาบันฝึกอบรม
เพื่อลงประกาศหลักสูตร public
Username:
Password:

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม Public Training ของเดือนนี้

หลักสูตรฝึกอบรม Public Training ของเดือนนี้   [ รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด ]
[ รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด ]