สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รายชื่อสถาบันฝึกอบรมและวิทยากร > บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด


ปีพุทธศักราช 2490 คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ก่อตั้งสำนักงานทนายความธรรมนิติขึ้น เพื่อรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และในระยะเวลาไม่นานนัก ชื่อ "ธรรมนิติ" ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ในวิชาชีพ ซึ่งนักวิชาชีพชาวธรรมนิติทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
หลายปีที่ผ่านมาธรรมนิติได้เติบใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้พัฒนาบริการทางวิชาชีพ ประเภทต่าง ๆ จนครบทุกสาขา ที่สำคัญได้แก่ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านบัญชี บริการด้านการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดทำเอกสารภาษีอากร ทำให้บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มบริษัททางวิชาชีพของคนไทยที่ให้บริการด้วยคุณภาพทางวิชาชีพแก่ลูกค้า ทั้งด้านกฎหมาย ภาษีอากร การเงิน และบัญชีอย่างครบวงจร
 

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ที่อยู่: 267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์: (02) 831-7300 กด 1
โทรสาร: (02) 831-7373
Homepage: http://www.dharmniti.co.th/Seminar/
Email: seminar@dharmniti.co.th