สถาบันมาสเตอร์ลี่ ออร์แกไนเซชั่น ดีเวลลอปเมนท์ Masterly Organization Development Institute Boston Network สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ deone training
Home > รายชื่อสถาบันฝึกอบรมและวิทยากร > APM Group

APM Group


APMGroup is Thailand’s leading training and consulting firm providing strategic organization solutions in people development, human capital management (HCM), organizational development (OD) and assessment consultancy. Our Strategic Organization Solutions cover 3 main parts; Learning: focusing on management training & development skills and performance development, Consulting: focusing on organizational development & strategic management and human resource management, Assessment: focusing on measuring an individual’s performance and potential. Our Strategic Organization Solutions combine these developmental parts to deliver the best, smoothest and most practical solutions to our clients’ organizations. Combined with our strategic alliances with global leaders, in their respective areas, this allows APMGroup to offer the latest tools, techniques and the widest range of people development, HCM, OD and assessment consultancy services, supported by the capability to tailor implementation plans to our clients.
 

ข้อมูลการติดต่อ

APM Group
ที่อยู่: Ploenchit Center Building, 7th Flr.
Sukhumvit 2 Road, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
โทรศัพท์: 0-2656-9310
โทรสาร: 0-2656-9322
Homepage: http://www.apm.co.th/
Email: apm@apm.co.th

หลักสูตร In-house แนะนำ:


Our Corporate Learning Solution (CLS) offers three levels of service:

  • Delivering off-the-shelf programs at the client's site.
  • Developing individually tailor-made programs based on the client's situational needs.
  • Developing and organizing on-going training initiatives based on long-term strategic partnership.
     

  •