SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร
1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน
2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด
3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. เมื่อมีปัญหาระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ลูกน้อง และ คุณ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร

ไม่ว่าคำตอบของท่านจะเป็นอย่างไร ......
การฝึกอบรมกับเรา จะช่วยเสริมแรง เพิ่มกลยุทธ์ ในการทำงานให้กับท่าน

วันที่และเวลา

28 ตุลาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4691

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: