SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย

วัตถุประสงค์ นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วัตถุประสงค์ นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว


สำหรับ ผู้บริหารการขาย และผู้ที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้บริหารการขายในอนาคต

วันที่และเวลา

25 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4699

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: