SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร

พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้

วันที่และเวลา

19 ธันวาคม 2562

สถานที่

โรงแรม my hotel CMYK (ratchada)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4708

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: