SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

? “ คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า พนักงานบางคนดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียนต่อว่าได้อย่างง่ายดาย ในขณะบางคน กลับปฏิบัติเหมือนกับว่า …..เอาน้ำมันมาราดลงไปในกองไฟ”
? “ ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้า : ลูกค้ามาร้องเรียน และต่อว่า….. หากท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้ ลูกค้าจะรู้สึก “ทึ่ง” กับบริการที่เขาได้รับ เท่ากับท่านส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง ลูกค้าจะประทับใจและจะอยู่กับท่านต่อไป
? “ ลูกค้าไม่พอใจ อารมณ์เสีย ที่มาร้องเรียนต่อว่านั้น แสดงว่าลูกค้ายังเปิดโอกาสให้บริษัทบริการต่อไป ซึ่งท่านจำเป็นจะต้องมีวิธีจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

วันที่และเวลา

15 ธันวาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4720

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: