SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน

นักขายปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นขายเชิงปริมาณ แต่ต้องเน้นที่ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มในงานขาย เพื่อเกิดการขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยิน

การแข่งขันในปัจจุบัน ตลาดยุค 4.0 ทำให้เทคนิคการขายต้องพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่เข้าพบลูกค้าแล้วก็เสนอขายเท่านั้น ยังต้องมีการวางแผนและใช้ทักษะต่างๆอย่างชำนาญ ในการวิเคราะห์ อ่านใจ เข้าใจ และจูงใจผู้ซื้อ นักขายจะต้องสามารถเป็น ที่ปรึกษาที่ดีของลูกค้า เป็นเสมือนเพื่อนร่วมธุรกิจกับลูกค้า (Partnership) เพื่อที่จะกำหนดบทบาทให้กับตนเอง และบริษัทของตน ในการช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของธุรกิจของลูกค้า …. ทั้งนี้ก็เพราะว่า นักขายอย่างที่ปรึกษาจะขายทุกสิ่งทุกอย่างในระบบ ซึ่งมีทั้งบริการและสินค้า

วันที่และเวลา

27 พฤศจิกายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36807

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: