SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิมสร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน

การแข่งขันในปัจจุบัน ตลาดยุค 4.0 ทำให้เทคนิคการขายต้องพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่เข้าพบลูกค้าแล้วก็เสนอขายเท่านั้น ยังต้องมีการวางแผนและใช้ทักษะต่างๆอย่างชำนาญ ในการ อ่านใจ จูงใจผู้ซื้อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักขายกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม-ผู้ประกอบการ-SME-ตัวแนจำหน่าย จะต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีของลูกค้า เพื่อที่จะกำหนดบทบาทให้กับตนเอง และบริษัทของตน ในการช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของธุรกิจของลูกค้า …. ทั้งนี้ก็เพราะว่า นักขายอย่างที่ปรึกษาจะขายทุกสิ่งทุกอย่างในระบบ ซึ่งมีทั้งบริการและสินค้า

วันที่และเวลา

21 มีนาคม 2562

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36807

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: