SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยหลักการขายเชิงรุก Proactive Sales

นักขายกับทัศนคติเชิงบวก : ฝึกตัวเองอย่างไรให้มีทัศนคติเชิงบวก และ ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกกับคุณ

คิดให้ครบแล้วจบให้ลูกค้า (เพราะปลาที่เร็วจะกินปลาที่ช้า)

การขายสินค้าให้ลูกค้ารู้สึกว่า “นี่คือสิ่งที่จำเป็น”

วันที่และเวลา

11 พฤศจิกายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=45535

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: