SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความต้องการที่แตกต่างกัน หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย ดังนั้นทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวและควบคุมสถานการณ์การเจรจาให้เป็นไปตามที่เรากำหนดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ คู่ค้าของเรา การใช้วิธีการสื่อสาร, จิตวิทยาและการโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการเจรจาในทุกๆมิติ

วันที่และเวลา

29 กรกฎาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=41960

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: