SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย

งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล 
แต่ไม่ใช่ว่าหัวหน้าทีมขาย และผู้บริหารงานขายทุกคน จะสามารถทำงานด้านการบริหารเหล่านี้ได้ดีพอ เพราะหลายท่านก็เก่งกาจในแง่ของการผลักดันยอดขาย ผลักดันทีมขายในฐานะที่ตนเองก็เป็นหนึ่งในสุดยอดนักขาย ก่อนจะมาเป็นผู้บริหาร 
หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เหล่าผู้นำส่วนงานขาย สามารถทำงานบริหารทั้งในเชิงของการมอบหมายงาน ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการขายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สมรรถนะของทีมขึ้นถึงระดับสูงสุด

วันที่และเวลา

2 ธันวาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=21526

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: