SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

" คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสำหรับผู้นำ " (The Power of Perception)

มุมมองการรับรู้ ( Perception) คืออะไร

Perception เป็นการแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นหรือรู้ คนแต่ละคนเห็นสิ่งเดียวกันแต่แปลความหมายของสิ่งที่เห็นไปคนละอย่างกัน ก็จะคิดและสรุปสิ่งที่เห็นในทางที่แตกต่างกัน คนสองคนเห็นเหตุการณ์เดียวกัน แต่แปลความหมายต่างกัน คิดต่างกัน ตัวอย่างเช่น

สมมุติว่า นาย ก.เห็นหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมาตามถนน แล้วเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งถือไม้วิ่งตามด้านหลังผู้หญิง

เมื่อนาย ก. เห็นเหตุการณ์นี้ด้วย นายก.ก็ตีความและรับรู้ด้วยมุมมองที่เห็นนี้ว่า ผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่งไล่ตีหญิงสาวคนนั้น และผู้หญิงพยายามวิ่งหนีผู้ชาย นี่เป็นขั้นตอนของ การรับรู้ (Perception)

เมื่อรับรู้ว่าเป็นเช่นนั้น นาย ก.ก็คิดว่าจะช่วยผู้หญิงโดยขัดขวางผู้ชายอย่างไรดี จะใช้ไม้ขว้าง หรือ เข้าไปโจมตีผู้ชาย นี่เป็นขั้นตอนของการคิด (Thinking)

หลังจากคิดแล้วนาย ก.ก็ตัดสินใจว่าจะใช้ไม้ใหญ่ๆ ขว้างใส่ผู้ชายเพื่อหยุดเขาจากการวิ่งทำร้ายผู้หญิง นี่เป็นขั้นตอนของการตัดสินใจ (Decision)

เมื่อตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเริ่มลงมือหาไม้ใหญ่ๆ และเตรียมขว้างผู้ชายคนนั้น นี่เป็นขั้นตอนของการลงมือทำ (Taking action)

แต่ยังมีผู้เห็นเหตุการณ์นั้นอีกคน คือ นาย ข. นาย ข. ยืนอยู่จุดทีมองเห็นได้กว้างกว่าคือ เขาเห็นทั้งผู้หญิงที่ร้องให้ช่วย เห็นผู้ชายที่ถือไม้วิ่งตามมา และยังเห็นว่ามีสุนัขตัวใหญ่ท่าทางดุดันวิ่งแยกเขี้ยวขาวไล่ตามผู้ชายและผู้หญิงนั้นมา นาย ข. เห็นเหตุการณ์นี้แล้วรับรู้ (Perception) ว่าผู้ชายและผู้หญิงกำลังวิ่งหนีสุนัขตัวนั้น นี่เป็นขั้นตอนที่ 1

เมื่อรับรู้ว่าเป็นเช่นนั้น นาย ข.ก็คิดว่าจะช่วยผู้หญิงและผู้ชายโดยขัดขวางสุนัขอย่างไรดี จะใช้ไม้ขว้าง หรือ โยนถังน้ำใหญ่ๆใส่ นี่เป็นขั้นตอนที่ 2 คือการคิด (Thinking)

หลังจากคิดแล้วนาย ข.ก็ตัดสินใจว่าจะใช้ทั้งไม้ใหญ่ๆ และถังน้ำขว้างใส่สุนัขเพื่อให้วิ่งไล่ผู้หญิงกับผู้ชายอีก นี่เป็นขั้นตอนที่ 3 คือการตัดสินใจ (Decision)

เมื่อตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเริ่มลงมือหาไม้ใหญ่ๆ และถังน้ำเตรียมขว้างสุนัข นี่เป็นขั้นตอนที่ 4 คือ การลงมือทำ (Taking action)

ดังนั้น ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ Perception is more important than thinking.” คือ การรับรู้ สำคัญมากกว่าการคิด เพราะเป็นจุดตั้งต้นของการคิด

ถ้า Perception ผิด เช่นกรณีของนาย ก. ก็จะมีผลต่อเนื่องทำให้การคิดผิดไปด้วย การตัดสินใจผิดไปด้วย และ การลงมือก็ผิดพลาดไปด้วย

ถ้า Perception ถูกต้องเช่นกรณีของนาย ข. ก็จะมีผลต่อเนื่องทำให้การคิดถูกต้องไปด้วย การตัดสินใจถูกต้องไปด้วย และการลงมือทำก็ถูกต้องเหมาะสมไปด้วย

จากผลการวิจัย พบว่า 90% ของความผิดพลาดทั้งหลายมาจากจุดเริ่มต้นที่ผิด คือ Perception ผิด เพราะเมื่อเริ่มผิดก็จะคิดวิเคราะห์ไปในทางที่ผิดทิศทางอย่างไม่รู้ตัว

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

1) การรับรู้(Perception)คืออะไร
2) การคิด(Thinking) และการตัดสินใจ(Decision-Making) เกี่ยวข้องกับการรับรู้อย่างไร
3) การคิดและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อความสำเร็จของงานอย่างไร
4) กลยุทธ์การคิดและตัดสินใจ (The Power of Perception) ประกอบด้วย :
4.1 C&S (Consequence &Sequels)
4.2 P.M.I. (Plus, Minus and Interesting)
4.3 RAD ( Recognize, Analyze, Divide)
4.4 CAF (Consider All Factors)
4.5 A.G.O. (Aims, Goals, Objectives)
4.6 A.P.C.(Alternatives, Possibilities, Choices)
4.7 O.P.V. ( Other People’s Views)
4.8 K.V.I. ( Key Values Involved)
4.9 FIP (First Important Priorities)
4.10 DOCA (Decision/Design, Outcome, Channels, Action)
5) การฝึกใช้กลยุทธ์การตัดสินใจในงานที่ทำอยู่จริง

วิทยากร

อ. รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด ผู้ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ (Certified Instructor) ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก (Creativity Guru) ให้สอนและถ่ายทอดวิธีการคิดสร้างสรรค์ทุกหลักสูตรด้วยประสบการณ์ในการสอนและการใช้จริงทั้งในงานและในชีวิตประจำวันกว่า 17 ปี คือ

1. หลักสูตร “ การคิดเป็นระบบ ประชุมสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น(Six Thinking Hats) ”
2. หลักสูตร “ คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม (Lateral Thinking)”
3. หลักสูตร “ คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสไตล์ผู้นำ (The Power of Perception)”
4. หลักสูตร “ การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร(Cresitive (creative+positive)Thinking)”
5. หลักสูตร ทำงานร่วมกันสื่อสารอย่างเข้าใจ สร้างความสำเร็จให้องค์กร Work Across Functions

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหารหรือบุคลากรในองค์กรที่ต้องการพัฒนาตนเอง ในเรื่องการตัดสินใจ การคิดรอบคอบ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล การมีมุมมองที่สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วันที่และเวลา

17-18 ตุลาคม 2560

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค

ค่าลงทะเบียน

19,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.creativitycenter.co.th/public-course.php?id=67#.WHcxpfl97IU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: