SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การขายอย่างมืออาชีพ (ทั้งออกไปพบลูกค้าและประจำจุดขาย)

การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ
พนักงานขาย คือ บุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ นำความสำเร็จมาสู่ท่าน
เตรียมพร้อม และพัฒนา เพิ่มกลยุทธ์ สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นำคู่แข่ง

วันที่และเวลา

30 มิถุนายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43179

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: