SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ จากการทำงาน รายงาน ติดต่อ ปรึกษา และรับข้อแนะนำไปปรับปรุงซึ่งต้องผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ควรจะเป็น และหลักการดังกล่าวคือแนวคิดของ Ho ren so

วันที่และเวลา

4 กันยายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4774

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: