SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง

วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)
เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และแผนการขายใหม่ๆ ให้กับนักขายทั้งเก่าและใหม่
เพื่อเพิ่มแนวคิดการอบรมใหม่สำหรับหัวหน้าทีมขายที่จะนำไปเทรนให้กับนักขายในทีมได้

สำหรับ
นักขายทั้งใหม่และเก่าที่ต้องการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน
ผู้บริหารทีมขาย และโค้ชการขายที่ต้องอบรมและพัฒนานักขาย

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

 ขายแบบล็อบบี้ยิสต์ (Lobbyist approach) เพื่อเจาะใจลูกค้า
 การสร้างความสนใจด้วยเทคนิคการเสนอขายแบบนักโฆษณา
 เกาะกุมใจลูกค้าด้วยการขายแบบที่ปรึกษา
 รักษาลูกค้าด้วยจิตวิญญาณของนักขายแบบนักบริการ
 ทบทวนกระบวนการชี้เป็นชี้ตายนักขาย 4 ขั้นตอน
 เพิ่มเติมกำลังใจในเกมการต่อรองแบบคนคิดบวก
 การเตรียมการและวิเคราะห์การตอบข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
 ปิดการขายไม่ให้หลุดแบบคนคิดลบ
 ลูกค้าที่บ่นคือลูกค้าที่ไม่หนีไปไหน
 รักษาของเก่า/เติมของใหม่ ปิดช่องว่างลูกค้าหนี
 เสริมสร้างจิตวิญญาณ และบุคลิกของนักขายพันธุ์แท้

วันที่และเวลา

26 พฤศจิกายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4710

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: