SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ไ้ด้ผล

ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้....อย่างไร
 พนักงานขายของท่าน สามารถเรียกลูกค้า และต้อนรับลูกค้าของท่านได้อย่างประทับใจหรือไม่ ?
 พนักงานขายของท่าน สามารถเปิดการขาย ตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายได้ดีเพียงใด ?
 พนักงานขายของท่าน สามารถสร้างยอดขายและกำไรให้บริษัท มากน้อยเพียงใด ?


ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแหล่งต่างๆอย่างสะดวก
แต่พนักงานขายก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ก็เพราะ “คน” ต้องการ “คน” (People need people) ผู้ซื้อ/ลูกค้า ต้องการพนักงานขาย...ที่สามารถบริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

หลายบริษัท ได้ลงทุนด้วยเงินจำนวนมากในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงลูกค้า (ผู้มุ่งหวัง) ให้เข้ามาในร้าน – shop - Site – โชว์รูม
แต่หลายต่อหลายครั้ง ที่ต้องสูญเสียเงินนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์
เพราะ ขาดการต้อนรับที่น่าประทับใจ ขาดเทคนิคการขาย ขาดการจูงใจให้ซื้อ จากผู้ขายประจำจุดขาย

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

http://www.trainingbymotiva.com/default.asp?content=contentdetail&id=14697

วันที่และเวลา

6 สิงหาคม 2562

สถานที่

โรงแรม my hotel CMYK (ratchada)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4712

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: