SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ยกระดับ QC ด้วย Theme Achievement (Level up QC by Theme Achievement)

กระบวนการในการปรับปรุงงานแต่เดิมมักจะเน้นในลักษณะของการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ซึ่งเรียกว่าเป็นรูปแบบของ Problem Solving และใช้กันได้ดีในการปฏิบัติงานในเชิงเทคนิค หรือกระบวนการผลิต ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปีมานี้ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องการปรับปรุงงานได้มองว่าในลักษณะของการปรับปรุงงานในบางลักษณะ ทั้งในด้านเทคนิค และการผลิต หรือแม้แต่งานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น งานบุคคล งานจัดซื้อ งานขาย หรืองานบริการ มักจะเน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อเน้นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า คุณภาพดึงดูดใจ (Attractive Quality) โดยไม่สนใจสิ่งเดิมที่เป็นอยู่ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบของการปรับปรุงงาน (QC Story) ในรูปแบบใหม่ขึ้นมา เรียกว่า Theme Achievement หรือ Task Achievement และในปัจจุบันก็พบว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
- กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพงาน ระหว่าง
- QC STORY PROCEDURES Problem Solving กับ Theme Achievement
- ขั้นตอนการปฏิบัติของ Theme Achievement
- เครื่องมือพื้นฐานและการประยุกต์ใช้กับ Theme Achievement
- Kadai Tassei 7 tools
- New 7 Tools
- กรณีศึกษาการปรับปรุงงานในรูปแบบ Theme Achievement
- แนวทางในการประเมินผลกิจกรรม

วิทยากร

อ.วรสิงห์ ถนอมสิงห์
รองประธานกรรมการ บริษัท ออดิเมด จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีชแอนด์เทรน จำกัด
ประสบการณ์ ผู้ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบงานคิวซี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการ สมาคมส่งเสริมการพัฒนาคิวซีแห่งประเทศไทย
วิทยากรพิเศษ ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัทในเครือยิ่งโอฬารกรุ๊ป จำกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ : หัวหน้างาน กลุ่ม QC หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหา ปรับปรุงงาน

วันที่และเวลา

7-8 พฤศจิกายน 2555

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์

ค่าลงทะเบียน

4,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

Public Promotion 2012
Pro 1 เพื่อนชวนเพื่อน สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลด ท่านละ 200 บาท
Pro 2 เรียนเป็น Gang ชวนกันมา 4 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร ท่านที่ 5 รับส่วนลดทันที 50%
Pro 3 สมัครล่วงหน้าตั้งแต่ 3 หลักสูตร/ท่าน ตลอดปี รับส่วนลดหลักสูตรละ 500 บาท
Pro 4 สมัครล่วงหน้าตั้งแต่ 15 หลักสูตร/องค์กร ตลอดทั้งปี รับ ฟรี In house Training 1 วัน มูลค่า 20,000 บาท
(โปรดสอบถามหลักสูตร In house ที่สามารถใช้สิทธิ์ฟรีได้ ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พัก(กรณีต่างจังหวัด)
ใช้สิทธิ์ได้เมื่อชำระค่าอบรมครบ 15 หลักสูตรแล้ว)
เงื่อนไข
- Promotion ต่างๆ ไม่สามารถใช้ ร่วมกันได้
- ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมก่อน VAT 7%
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม และงดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ftpi.or.th/portals/0/Public/PublicTraining_55/PI/PI-25.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: