SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course) 1 วัน

1. เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง
3. เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างได้ผล

วันที่และเวลา

20 พฤษภาคม 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4730

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: