SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ระบบการบริหาร แบบ Lean (Basic)

ระบบลีน คือปรัชญาในการบริหารกิจการองค์กร และธุรกิจเพื่อการดำเนินการอย่าง กระชับ ฉับไว คล่องตัว ต้นทุนต่ำ ตอบ 2 โจทย์หลัก คือ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจ ในทุกแง่มุม

ระบบลีน คือปรัชญาในการบริหารกิจการองค์กร และธุรกิจเพื่อการดำเนินการอย่าง กระชับ ฉับไว คล่องตัว ต้นทุนต่ำ ตอบ 2 โจทย์หลัก คือ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจ ในทุกแง่มุมมาทำความรู้จักกันอีกนิด..

ตามรากฐานศัพท์ Lean หมายถึง ผอม , เพรียว แล้วเกี่ยวกับองค์กรของเราอย่างไร ? ตามมาดูกัน ...องค์กรที่ อ้วน หมายถึง องค์กรที่มีของเสียทั้ง 7 มากเกินไป (หรือท่านอาจจะบอกว่า มี 8 นั้นก็คงทั้งใช่ และไม่ใช่เพราะของเสียที่ 8 ได้แฝงตัวอยู่แล้วในของเสียทั้ง 7) เหมือนคนที่มีไขมันส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย และสิ่งเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดคุณค่าทั้งแก่องค์กร ต่อพนักงาน และต่อลูกค้า ความเกินล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า และสำคัญมากคือ ลูกค้าไม่ยินดีจ่ายแล้วจัดการอย่างไรให้องค์กร ผอม ?

หากเป็นร่างกายเราคงออกกำลังกาย คัดเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ องค์กรก็ต้องออกกำลังกาย และคัดสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นไว้ในองค์กรLean มีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับการแก้ และป้องกันปัญหา พร้อมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

ก่อนอื่น.. เราควรทำความรู้จักกับ Lean ในเชิงการสร้างกระบวนความคิด สร้างวิสัยทัศน์แบบลีน เพื่อให้เห็นภาพองค์รวม ร่วมกัน (Big Picture) ไปในทิศทางที่เหมาะสม ทิศเดียวกัน ซึ่งกระบวนการที่สามารถทำให้เกิดกระบวนการคิดนี้ได้คือ การอบรม Lean Thinking เพื่อสสร้างแนวคิด และวิสัยทัศน์โดยเฉพาะ

และเพื่อตอบโจทย์ว่า ทำระบบ Lean เพื่ออะไร ทำไปทำไม และ ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ประโยชน์นั้นเกิดกับทั้งองค์กรและตัวผู้เข้าอบรมได้อย่างไร Lean Thinking Course มีคำตอบLean Step 1 : Lean Thinking คอร์สอบรมเพื่อให้เข้าใจแนวคิดแบบลีน เป็นการสร้างกระบวนความคิดใหม่ สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้ทั้งองค์กรมองเห็นภาพองค์รวม (Big Picture) ร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน (One alignment goal)หลังจากที่ได้ทำความรู้จัก และเปิดแนวคิดแบบลีน ลำดับต่อไป..ก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือทั้งหมดของ Lean ที่มีอยู่หลากหลาย ให้ได้ทราบว่าแต่ละชนิดเหมาะสมกับการแก้ปัญหาแบบใด แบบไหนเหมาะกับการพัฒนา ณ จุดใด เพื่อการเลือกเครื่องมืออย่างเหมาะสม และเพียงพอ ไม่มากไป หรือน้อยไป เพราะการใช้เครื่องมือมากเกินไป บางครั้งก็เป็นการสร้างปัญหา และเพิ่มของเสียให้องค์กรมากขึ้น ดังนั้นการเลือกเครื่องมือที่เหมาะ เพียงพอ จึงจำเป็นและสำคัญมาก ... ทำอย่างไรจะเลือกเครื่องมือได้เหมาะสม อันดับแรกต้องรู้จักทุกเครื่องมือ ก่อนนำใช้ และ Lean Basic Course นั้นตอบโจทย์นี้ได้ดีมากLean Step 2 : Lean Basic คอร์สอบรมที่องค์กรจะได้ทำความรู้จักเครื่องมือ

ทั้งหมดของ Lean ....เหมือนกับที่คุณต้องรู้จักเครื่องมือวิธีใช้อุปกรณ์ในครัว ก่อนที่คุณจะเริ่มทำ

อาหาร เพื่อที่คุณจะได้ไม่ใช้ มีดมาใช้คนอาหาร หรือเอากระทะมาทำแท่นหั่น ... ตรงนี้ฟังแล้วอาจขำๆ ฮาๆ ใครจะทำอย่างนั้น แต่ในความเป็นจริง ที่ อ.ธณ เจอจากประสบการณ์ตรงคือ หลายๆ ครั้งโรงงาน ใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะกับการแก้ปัญหา แต่ทำไปเพราะทฤษฎีบอกว่าทำได้ แต่ปัญหาจริง ไม่เคยเหมือนทฤษฎี 100 % ดังนั้น ผู้สอนหรือที่ปรึกษามีหน้าที่ จัดการเลือกเครื่องมือให้เหมาะ หรือ ประยุกต์เครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาของแต่ละองค์กร ที่ไม่เคยเหมือนกัน (แม้จะคล้ายกันมากก็ตาม) ... คอสนี้ทำให้องค์กรเข้าใจเครื่องมือแต่ละชนิดมากขึ้น และจากการแนะนำในห้องอบรม ท่านจะสามรถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กรได้ และสามารถนำใช้ได้อย่่่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

รับจัดอบรมทั้งแบบ
ภายใน(In House Training)
ภายนอก (Public Training)
ส่วนตัว (Private Coaching)
และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร หรือ ส่วนบุคคล
(Lean Consultant for organisation or individual coaching)

ติดต่อเราได้ที่ www.bizinthai.com หรือ bit@bizinthai.com
ติดตามรับชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/LeanBIZ

วิทยากร

อาจารย์ธณ จันทร์อัมพร

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ดูได้ที่ http://www.bizinthai.com/15234348/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99-lean-system-training

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.bizinthai.com/15234348/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99-lean-system-training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: