SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด


1.สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ
สัมมนาของบริษัทฯ เป็นสัมมนาที่จะปลุกศักยภาพของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนออกมา ให้มีพลังใจในการทำงาน ปลดล็อคพันธนาการที่มาหยุดยั้งคุณไว้จากความสำเร็จ อีกทั้งยังทำให้ทุกท่านได้ชัดเจนกับความฝัน มีความสุขกับทุกๆ พื้นที่ในชีวิต

2.สัมมนาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ
สัมมนาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำจะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เทคนิคการเป็นผู้นำและการสร้างคนให้เป็นผู้นำ การสร้างสายสัมพันธ์กับทีมงาน การสื่อสารที่ดีของการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปปรับใช้การทีมงานและคนในองค์กร

3.สัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
สัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนของเราเป็นสัมมนาที่จะให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง ซึ่งจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีร้อยล้านจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นวันนี้หากท่านต้องการเป็นบุคคลที่สำเร็จและร่ำรวยได้นั้น คุณต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านการลงทุนในแขนงต่างๆ

หลักสูตร In-house แนะนำ:

- สัมมนา ปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ The Best Of Leadership
- สัมมนา เปลี่ยนความฝันสู่ความมั่งคั่ง Turn Passion to Wealth
- สัมมนา 1 Leadership camp กลายเป็นสุดยอดผู้นำได้เพียงชั่วข้ามคืน
- Maximum Business สำหรับเจ้าของ SME บริหารธุรกิจ ของทุกที่ด้วยกระดาษแผ่นเดียว
- กลยุทธ์ระเบิดพลัง สร้างตนเองให้เป็นเลิศ
- Speaking For Success สำเร็จได้ ถ้าพูดเป็น
-


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ   ผู้นำและการพัฒนาตนเอง


In-house Training ของ บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด