SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน ผู้นำและการพัฒนาตนเอง

iTtoTop

iTtoTop

ผู้เชี่ยวชาญจัดฝึกอบรม

IVBE Thailand

IVBE Thailand

IVBE Thailand

Value-up Coaching and Training Co.,Ltd

Value-up Coaching and Training Co.,Ltd

บริษัท แวลูอัพ โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช สำหรับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร บริการทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

37.5 Degree Celsius Co Ltd.

37.5 Degree Celsius Co Ltd.

มุ่งฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่างเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

พี เพิ่ล ไดนามิค

พี เพิ่ล ไดนามิค

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการมุ่งเน้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร เพราะมีความตระหนักดีว่า "มนุษย์" เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

People Value Solutions Provider

People Value Solutions Provider

ด้วยบริการออกแบบ Solution ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการพัฒนาก่อน - ระหว่าง - หลังการฝึกอบรม อย่างมีประสิทธิผล รับประกันผลด้วยประสบการณ์จาก Course Designer มากกว่า 15 ปี

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด - HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด - HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและสัมมนาฝึกอบรม ในด้านการขาย การตลาด การบริการ และการจัดการ โดยวิทยกรและผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจและทั่วไป

บริษัท วิชชา เทรนนิ่ง & คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท วิชชา เทรนนิ่ง & คอนซัลแทนท์ จำกัด

สถาบันฝึกอบรมแบบครบวงจร พร้อมด้วยวิทยากรมืออาชีพ มากประสบการณ์ นำเสนอหลักสูตรที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่า

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทเทรนนิ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยมีภารกิจสาคัญ คือ การยกระดับนาความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมาสู่สังคม และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตนเองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท 37.5 องศา เซลเซียส จำกัด

บริษัท 37.5 องศา เซลเซียส จำกัด

มุ่งมั่นให้บริการด้านการฝึกอบรมสัมมนา และการสังสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยวิธีการเรียนรู้ทีหลากหลาย เพื่อให้สามารถเชื่อมองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงานจริง