SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน ผู้นำและการพัฒนาตนเอง

IVBE Thailand

IVBE Thailand

IVBE Thailand

Value-up Coaching and Training Co.,Ltd

Value-up Coaching and Training Co.,Ltd

บริษัท แวลูอัพ โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช สำหรับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร บริการทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

37.5 Degree Celsius Co Ltd.

37.5 Degree Celsius Co Ltd.

มุ่งฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่างเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

SoProud Consulting

SoProud Consulting

SoProud Consulting ให้คำปรึกษาและพัฒนาหลักสูตรผู้นำที่สามารถบริหารงานได้อย่างโดดเด่นทั้งในวัฒนธรรมการทำงานแบบตะวันออกและตะวันตก ด้วยแนวทาง Action Learning เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง

พี เพิ่ล ไดนามิค

พี เพิ่ล ไดนามิค

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการมุ่งเน้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร เพราะมีความตระหนักดีว่า "มนุษย์" เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

People Value Solutions Provider

People Value Solutions Provider

ด้วยบริการออกแบบ Solution ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการพัฒนาก่อน - ระหว่าง - หลังการฝึกอบรม อย่างมีประสิทธิผล รับประกันผลด้วยประสบการณ์จาก Course Designer มากกว่า 15 ปี

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด - HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด - HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและสัมมนาฝึกอบรม ในด้านการขาย การตลาด การบริการ และการจัดการ โดยวิทยกรและผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจและทั่วไป

บริษัท วิชชา เทรนนิ่ง & คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท วิชชา เทรนนิ่ง & คอนซัลแทนท์ จำกัด

สถาบันฝึกอบรมแบบครบวงจร พร้อมด้วยวิทยากรมืออาชีพ มากประสบการณ์ นำเสนอหลักสูตรที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่า

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทเทรนนิ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยมีภารกิจสาคัญ คือ การยกระดับนาความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมาสู่สังคม และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตนเองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท 37.5 องศา เซลเซียส จำกัด

บริษัท 37.5 องศา เซลเซียส จำกัด

มุ่งมั่นให้บริการด้านการฝึกอบรมสัมมนา และการสังสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยวิธีการเรียนรู้ทีหลากหลาย เพื่อให้สามารถเชื่อมองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงานจริง