SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญในฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกด้าน และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้แก่องค์กรชั้นนำ

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

เราเป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้ “การฝึกอบรม” เป็นเครื่องมือหลัก ยึดถือมาตรฐานและระบบประสิทธิภาพในกาiทำงาน ไม่มีข้อจำกัดทางความคิด สามารถออกแบบหลักสูตรได้ทุกความต้องการของลูกค้า

VForward Consulting

VForward Consulting

อบรมและโค้ชผู้บริหารในยุค Digital ที่ต้องเข้าใจทั้งการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

The Impression Training Co., Ltd.

The Impression Training Co., Ltd.

เป็นสถาบันแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมในด้านการพัฒนาการบริการลูกค้าในประเทศอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549