SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน คอมพิวเตอร์

DSmart Training

DSmart Training

รับจัดอบรมสัมมนา โดยมีหมวดหมู่หลัก 5 หมวดหมู่ 1. การบริการ 2. การขายและการตลาด 3. หัวหน้างาน / ผู้บริหาร 4. ความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่นๆ 5. บริการทรัพยากรบุคคล (HR)

Testcase study

Testcase study

Test

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

เราเป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้ “การฝึกอบรม” เป็นเครื่องมือหลัก ยึดถือมาตรฐานและระบบประสิทธิภาพในกาiทำงาน ไม่มีข้อจำกัดทางความคิด สามารถออกแบบหลักสูตรได้ทุกความต้องการของลูกค้า

VForward Consulting

VForward Consulting

อบรมและโค้ชผู้บริหารในยุค Digital ที่ต้องเข้าใจทั้งการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด

ฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทั้งใน และ นอกสถานที่ โดยทีมพัฒนาระบบ ที่มีประสบการณ์จริงมากว่า 18 ปี

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านจดโดเมนเนม เว็บโฮสติ้ง พัฒนาระบบ Web Application พัฒนาระบบ OpenERP และการจัดอบรม เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต