SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน การขายการตลาด

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นศูนย์หนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้ง ขึ้นในปีพ.ศ.2551 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิด และช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถในหลากหลายด้าน

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สร้างสรรค์หลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาผู้บริหาร, ผู้ริเริ่มหลักสูตร Mini MBA แห่งแรกในประเทศไทย, ให้บริการการฝึกอบรม In-house Training

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญในฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกด้าน และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้แก่องค์กรชั้นนำ

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

เราเป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้ “การฝึกอบรม” เป็นเครื่องมือหลัก ยึดถือมาตรฐานและระบบประสิทธิภาพในกาiทำงาน ไม่มีข้อจำกัดทางความคิด สามารถออกแบบหลักสูตรได้ทุกความต้องการของลูกค้า

Human Solution Asia

Human Solution Asia

บจก.ฮิวแมน โซลูชั่น เอเชีย มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างแรงจูงใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์