SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

strategic center เปิดอบรมหลักสูตร"6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ"

วันอังคาร ที่ 15 - พุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ"     เพิ่มเติม »

Creativity Center Co.,Ltd. ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

" การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร " [ Cresitive (creative + positive) Thinking ]

24-25 พฤศจิกายน 2559

“ การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร (Cresitive (creative+positive) Thinking) ” จะช่วยผู้บริหารและบุคลากรเพิ่มความสำเร็จให้กับงานและบริษัทได้มากยิ่งขึ้น และช่วยลดอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จได้     เพิ่มเติม »