สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด SBDC Managerial Excellence
creativity center PLC Step Plus Step Plus
Creativity Center Co.,Ltd. ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

“ 10 เครื่องมือคิดและตัดสินใจของผู้นำ " (The Power of Perception)

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557เวลา 9.00-16.30 น.

ทำให้มุมมองการรับรู้ขยายกว้างที่สุด ลึกที่สุด และคมชัดที่สุด เพื่อให้มีมุมมองการรับรู้ ที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด เพราะจะทำให้การคิดถูกต้องมีคุณภาพสมบูรณ์ที่สุด และการตัดสินใจมีประสิทธิภาพที่สุดด้วย      เพิ่มเติม »

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ.)

วันพุธที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557

อบรม คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ.) ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย     เพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

หลักสูตรอบรม : การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร(Sales Planning for Salesperson)

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 (9.00 - 16.00 น.)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการปฎิบัติการขายหรือวางเเผนระดับบุคคลได้     เพิ่มเติม »

 
 
 

inhouse training
© 2011 Trainer in Thai. All rights reserved.