SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (5 Advance Sales Skills)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (09:00 - 16:00 น.)

เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว     เพิ่มเติม »

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ stepPlus Training

ทักษะการ นำเสนอ อย่างมืออาชีพ "Presentation Skills for Success"

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

ทักษะการ นำเสนอ อย่างมืออาชีพ "Presentation Skills for Success"     เพิ่มเติม »